Fent allò que no es pot deixar de fer


Pètals de lliri,
obrint-se increïblement,
a un ritme imperceptible
als ulls dels homes.
Ferms en la intenció de florir,
sense obstacle capaç d'aturar
aquesta força primordial
que alena l'ésser 
quan sent intensament la bellesa de viure.

(Il·lustració Kana Handel)